nl.hideout-lastation.com
Paradijs Voor Ontwerpers En Ontwikkelaars


HTML-klassen op aanvraag toevoegen en verwijderen met jQuery

Het toevoegen van nieuwe HTML-klassen is een goed idee; open gewoon het HTML-document, zoek wat u wilt toevoegen, voeg de naam in en geef de naam een ​​naam. Maar als het gaat om het bouwen van een interactieve website waarmee uw bezoekers zich ermee kunnen bezighouden, moet u op verzoek mogelijk de HTML-klassen aanpassen, invoegen en verwijderen.

Je kunt dit met jQuery doen. Deze onderstaande voorbeeldfunctie zal my-new-class toevoegen aan en verwijderen van de

.

 // ## add class $ ('div'). addClass ('my-new-class'); // ## verwijder class $ ('div'). removeClass ('my-new-class'); 

We kunnen ook standaard JavaScript-code gebruiken om HTML-klassen toe te voegen of te verwijderen, zoals:

 // add class document.getElementById ('elem'). className = 'mijn nieuwe klas'; // remove class document.getElementById ('elem'). className = document.getElementByTag ('div'). className.replace (/ (?: ^ | \ s) my-new-class (?! \ S) / g, '') 

De code zoals je hierboven kunt zien is minder eenvoudig dan wanneer we het doen met een JavaScript Framework jQuery. Maar als u niet op een framework wilt vertrouwen, kunt u altijd een nieuwe JavaScript-API gebruiken met de naam classList .

De classList API gebruiken

Net als bij jQuery, biedt classList een reeks methoden waarmee we HTML-klassen kunnen wijzigen.

In het geval dat er een div met meerdere klassen, kunnen we de klassen ophalen die zijn toegewezen in de div met behulp van classList .

 var classes = document.getElementByID ('elem'). classList; console.log (klassen); 

Wanneer we de browserconsole openen, zien we de lijst met klassen.

Om klasse toe te voegen en te verwijderen, kunnen we .remove() en .remove() .

 var elem = document.getElementByID ('elem'); // add class elem.classList.add ('my-new-class'); // verwijder class elem.classList.remove ('my-new-class'); 

Het toevoegen van meerdere klassen kan ook worden gedaan door elke klasse te scheiden met een komma :

 elem.classList.add ('my-new-class', 'my-other-class'); 

Om te controleren of bepaalde elementen de opgegeven klasse bevatten, kunnen we .contains() . Het zal true teruggeven als de opgegeven klasse aanwezig is en false retourneren als dit niet het geval is.

 elem.classList.contains ( 'class-name'); 

We kunnen de klasse ook schakelen met .toggle() . Het volgende codefragment laat zien hoe we de methode .toggle() binden met een gebeurtenis met de muisklik.

 var-knop = document.getElementById ('knop'); function toggle () {elem.classList.toggle ('bg'); } button.addEventListener ('klik', toggle, false); 

Bekijk de demo in actie vanaf de volgende links.

  • Demo bekijken
  • Download de bron

Laatste gedachte

classList is een nieuwe native JavaScript API die ook wordt geïntroduceerd samen met HTML5. Het is netjes en eenvoudig en werkt in de volgende browsers: Firefox 3.6, Opera 11.5 en Chrome 8 en Safari 5.1. Het is echter afwezig in Internet Explorer 9 en lager, dus misschien moet u Polyfills gebruiken bij de implementatie van classList API in Internet Explorer.

Verdere bronnen

  • De classList API - HTML5 Doctor
  • Element classList - MDN
  • Opmerkingen over classList API

Creators Update - De volgende grote update komt naar Windows 10

Creators Update - De volgende grote update komt naar Windows 10

Nu de Anniversary Update beschikbaar is, is Microsoft nu bezig met het voorbereiden van de volgende grote update voor Windows 10. Deze grootschalige Windows 10-patchupdate, die de Creators Update werd genoemd, zal het besturingssysteem een ​​hoop nieuwe functies te zien krijgen die worden aangeboden aan videomakers (vandaar de naam).De

(Technische en ontwerptips)

Code in de cloud met Koding

Code in de cloud met Koding

De manier waarop we op afstand ontwikkelen en coderen is de afgelopen jaren niet veel veranderd . Het coderen zelf is immers iets dat aandacht en een bepaald gevoel van eenzaamheid vereist om het goed te kunnen doen. Maar wat als je vastzit en een persoonlijkere manier wilt om een ​​bepaald coderingsprobleem te overwinnen?Kod

(Technische en ontwerptips)