nl.hideout-lastation.com
Paradijs Voor Ontwerpers En Ontwikkelaars


10 redenen waarom u code-optimalisatie nodig hebt

Terwijl we code schrijven, nemen we voortdurend beslissingen en kiezen we oplossingen die in eerste instantie gelijk kunnen lijken. Later blijkt meestal dat sommige keuzes resulteren in een efficiënter programma dan andere, dus een natuurlijke zoektocht naar de beste codeerpraktijken en optimalisatietechnieken ontstaat vanzelf, en we beginnen het hele ontwikkelingsproces als een optimaliseringsprobleem te beschouwen om op te lossen .

Hoewel optimalisatieproblemen niet de enige zijn waar ontwikkelaars geregeld mee omgaan, zijn er bijvoorbeeld ook beslissingsproblemen en zoekproblemen, optimalisatie is de taak die de verschillende fasen van webontwikkeling waarschijnlijk het meest omvat.

Code-optimalisatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, afhankelijk van hoe dicht de optimalisatie die we uitvoeren, is om code te bewerken. Bij webontwikkeling kunnen we alleen optimalisaties op hoger niveau uitvoeren, omdat optimalisaties op assemblage- of runtimumniveau geen optie voor ons zijn, maar we hebben nog steeds veel kansen.

We kunnen onze code op architectonisch niveau optimaliseren met slimme ontwerppatronen, op het broncodeniveau door gebruik te maken van de beste codeerpraktijken en de juiste tools te gebruiken, en we kunnen ook de prestaties van ons team verbeteren door coderingsstijlgidsen in onze workflow te introduceren .

Welke techniek we ook kiezen, er is een vuistregel dat elke code-optimalisatie moet volgen: we moeten de optimalisatie altijd uitvoeren op een manier die de betekenis van de code niet verandert .

De voordelen van code-optimalisatie groeien in lijn met de groei van ons project, en omdat zelfs aanvankelijk kleine projecten in de loop van de tijd groot kunnen worden, heeft het verwerven van solide code-optimalisatievaardigheden bijna altijd meetbare positieve resultaten.

1. Schonere codebasis

Naarmate een project rijpt en steeds meer ontwikkelaars eraan beginnen te werken, verschijnen duplicaties en overlappingen meestal vroeg of laat en plotseling beseffen we dat we nauwelijks begrijpen wat er aan de hand is.

Het is geen toeval dat het in gedachten houden van het DRY-principe (Do not Repeat Yourself) een van de hoekstenen is van effectieve softwareontwikkeling. Een goed gestructureerde, zorgvuldig geoptimaliseerde codebasis waarin we dezelfde elementen meerdere keren opnieuw kunnen gebruiken, is altijd strakker en opgeruimder en daarom veel gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken.

2. Hogere consistentie

Consistentie is als huishoudelijk werk, wanneer het op de juiste manier wordt behandeld, merkt niemand het op, maar wanneer het wordt verwaarloosd, ziet de hele plaats er rommelig uit en bevinden we ons in een chaos.

Het is moeilijk om volledige consistentie te bereiken, omdat het garanderen van achterwaartse compatibiliteit uiteindelijk verbetering kan belemmeren, maar aandacht schenken aan het gebruik van coherente coderichtlijnen, compatibele API's en consistente normen kan de pijn zeker verminderen.

Het in gedachten houden van codeconsistentie is vooral belangrijk wanneer we te maken hebben met legacode of bij grotere projecten waarbij veel ontwikkelaars betrokken zijn .

3. Snellere sites

Optimalisatie van code is vergelijkbaar met het kopen van een snellere auto. Het resultaat is dat onze code sneller wordt uitgevoerd en dat onze site of app minder geheugen verbruikt dan voorheen. Hoewel het optimalisatieproces mogelijk extra tijd en geld kost, is het resultaat een betere ervaring, niet alleen voor ontwikkelaars maar ook voor eindgebruikers.

Snellere code brengt ook kortere paginalaadtijden met zich mee, wat een groot voordeel is in beide werelden van zoekmachineoptimalisatie en conversiemarketing. Onderzoek zegt dat "bijna de helft van de webgebruikers verwacht dat een site binnen 2 seconden of minder wordt geladen en dat ze de neiging hebben om een ​​site te verlaten die niet binnen 3 seconden is geladen", dus snelheid is duidelijk geen gebied dat we veilig kunnen negeren.

4. Betere leesbaarheid van code

Leesbaarheid is een belangrijk aspect van de code-onderhoudbaarheid. Onzorgvuldige code met ad hoc-opmaak is moeilijk te lezen, daarom moeilijk te begrijpen, vooral voor ontwikkelaars die nieuw zijn in een project.

We kunnen ons beschermen tegen de pijn van het omgaan met niet-codeerbare code als we bepaalde codeoptimalisatietechnieken toepassen, zoals:

  • gebruikmakende coherente naamconventies met betekenisvolle namen, zoals BEM
  • consistente opmaak met logisch gebruik van inspringing, witruimten en verticale afstanden
  • onnodig lawaai vermijden, zoals vanzelfsprekende, voor de hand liggende opmerkingen

Dit is de reden waarom grote projecten, zoals WordPress, jQuery en Mootools, duidelijke coderingsstijlgidsen hebben die elke betrokken ontwikkelaar moet volgen.

5. Efficiëntere refactoring

Het komt vaak voor bij webontwikkeling dat we code van iemand anders erven en snel begrijpen dat het verre van optimaal is, of het nu gaat om structuur, prestaties of onderhoudbaarheid . Hetzelfde kan gebeuren met onze eigen eerdere projecten die we schreven toen we veel minder ervaring hadden met programmeren.

In andere gevallen veranderen de doelen van een verder geweldig project in de loop van de tijd en moeten we andere dingen in de toepassing anders prioriteren dan voorheen.

We spreken over refactoring wanneer we de bestaande code wijzigen (opschonen) om deze te optimaliseren zonder de functionaliteit ervan te wijzigen. Refactoring moet met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd, alsof het op de verkeerde manier is gedaan, we kunnen gemakkelijk eindigen met een codebasis die nog minder optimaal is dan het origineel was.

Gelukkig hebben we veel goed geteste technieken in onze handen die het refactoren van een probleemloos proces mogelijk maken.

6. Meer eenvoudige foutopsporing

Foutopsporing neemt een aanzienlijk deel van de webontwikkelingsworkflow in beslag en is meestal een saaie of zelfs ontmoedigende taak. Het is al moeilijk genoeg om onze eigen code te debuggen, maar het is veel erger als we de fouten in iemand anders moeten vinden, vooral als het zoiets is als een nooit gebruikte spaghetti-code die alleen maar functies gebruikt.

Slim ontwerp en architecturale patronen, zoals het gebruik van objecten en verschillende modules, en duidelijke coderingsrichtlijnen kunnen het foutopsporingsproces vergemakkelijken, ook al is het hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet onze meest geliefde taak.

7. Verbeterde workflow

Veel webontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd door verspreide teams, zoals open-sourcecommunity's of externe teams. Een van de moeilijkste dingen bij het beheer van een dergelijke workflow is het vinden van een manier die communicatie effectief genoeg maakt om teamleden in staat te stellen elkaar gemakkelijk te begrijpen en niet voortdurend te moeten discussiëren over standaardwaarden .

Overeengekomen best practices en stijlgidsen kunnen de kloof overbruggen tussen mensen met verschillende achtergronden, om nog maar te zwijgen van de gebruikelijke communicatieontberingen tussen ontwerp- en ontwikkelingsteams in de meeste webprojecten.

Code-optimalisatie is ook workflow-optimalisatie, alsof teamleden een gemeenschappelijke taal spreken en dezelfde verklaarde doelen delen, ze zullen ook in staat zijn om samen te werken zonder veel minder gedoe.

8. Gemakkelijker Code Onderhoud

Hoewel het bouwen van iets van de grond af meer leuk is dan het onderhouden van reeds bestaande code, moeten we soms doorlopend code-onderhoud uitvoeren. Werken met reeds bestaande systemen kan ons ook nieuwe inzichten bieden over code-optimalisatie, omdat het een andere ervaring is dan vroege optimalisaties in een nieuw project.

Bij software-onderhoud bevinden we ons al in een fase waarin we echte prestatie- en efficiëntieproblemen kunnen vaststellen en met echte gebruikers kunnen werken in plaats van met hypothetische gevallen.

Code-onderhoud krijgt meestal weinig respect in ontwikkelaarscirkels, maar het kan nog steeds een lonende taak zijn als we de beste werkwijzen volgen, zoals het gebruik van betrouwbaar versiebeheer, afhankelijkheidsbeheer, enscenering en testplatforms, en op de juiste manier voor documentatie zorgen .

9. Snellere functieontwikkeling

Constante innovatie is de kern van relevant blijven in ons vakgebied, zoals als we in een tijdje niets nieuws aan onze gebruikers hebben laten zien, kunnen we snel achterblijven. Het uitbreiden van een project en het toevoegen van nieuwe functies is meestal veel sneller als we werken met een goed geoptimaliseerde, schone codebase.

Afgezien van de al besproken code-optimalisatiemethoden, kan de ontwikkeling van functies ook in een stroomversnelling raken als we moderne projectmanagementmethoden volgen, bijvoorbeeld als we iteratieve levenscyclusmodellen gebruiken in plaats van het traditionele watervalmodel.

10. Kleinere technische schuld

De term 'technische schuld' werd bedacht door Ward Cunningham, de programmeur die ook de eerste wiki ontwikkelde. Het vergelijkt de gevolgen van onze slechte programmeringsbeslissingen die zich na verloop van tijd ontwikkelen tot financiële schulden waarbij mensen in de toekomst rente betalen om snel geld in het heden te krijgen.

Deze niet-optimale beslissingen manifesteren zich meestal in de vorm van snelle oplossingen, kopiëren en plakken, harde codering, ladingcultusprogrammering en andere coderende antipatterns en slordige werkgewoonten.

Het is in principe onmogelijk om technische schulden volledig te vermijden, omdat zelfs goede beslissingen in de toekomst minder gewenste gevolgen kunnen zijn, maar als we onze code ijverig optimaliseren, zullen we zeker worden belast met een veel kleinere technische schuld .

Achtergrondgrootte inschakelen in Internet Explorer [Quicktip]

Achtergrondgrootte inschakelen in Internet Explorer [Quicktip]

De nieuwe functies die met CSS3 worden geleverd, zullen niet van toepassing zijn in Internet Explorer 8-6, en toch kunnen we dit nadeel negeren omdat het effect behoorlijk zal verslechteren. Bijvoorbeeld, browsers zonder de ondersteuning voor CSS3 Box Shadow zullen de schaduw niet zien, maar dit is prima , zolang de inhoud leesbaar blijft

(Technische en ontwerptips)

Integreer responsieve video's eenvoudig met SuperEmbed.js

Integreer responsieve video's eenvoudig met SuperEmbed.js

Het moderne web is volledig responsive en meer ontwerpers realiseren dit elke dag. Maar er is een vervelende uitdaging als het gaat om responsief ontwerp: embedded content .Elke videosite van YouTube tot Vimeo heeft een standaard insluitcode die is vastgesteld op een bepaald formaat. Dit betekent dat ontwikkelaars andere oplossingen moeten gebruiken om volledig responsieve video's te maken

(Technische en ontwerptips)